HOP

HOPdenmark

HOPs arbejde

I HOP leger vi - og du må gerne være med. Vi kan både være behjælpelige med at komme ud på jeres skole for at afholde et intensivt forløb i en klasse, vi kan udvikle forløb, som udføres af skolens lærere og pædagoger, og vi kan afholde inspirationsoplæg for skolens personale. I oplægget vil I blive klogere på legens potentiale og få kendskab til pædagogiske redskaber og legende tilgange til trivselsarbejde i praksis, ligesom I også får mulighed for at afprøve nogle af vores lege.

Leg og refleksion
Når børn har det godt, har de også lettere ved at lære. Derfor tror vi i HOP på, at trivsel også er et vigtigt element at arbejde med i skolerne sideløbende med det faglige fokus.
Med et mål om at udvikle måden, man arbejder med trivsel, skaber HOP lege- og refleksionsredskaber, der er lette at anvende i en travl hverdag. I arbejdet med at forbedre børnetrivsel er legen et godt udgangspunkt, fordi den er en naturlig del af det at være barn. Legen udgør et fundament for at udvikle personlige, sociale og følelsesmæssige kompetencer. Når man som voksen guider legen i den rigtige retning, kan man med små justeringer sikre, at legen starter en helt magisk process som forbedrer klassefællesskabet ved hjælp af succesoplevelser og en fælles referenceramme.
For at sikre det ønskede udbytte af legen, må legen ikke stå alene. Derfor kombinerer vi i HOP altid legen med refleksioner, der får børnene til at tænke over det, de har lært om sig selv og deres klassekammerater gennem legen, og hvordan det kan overføres til deres virkelighed.

Inkluderende fællesskaber
I legen skal der skabes udfordringer på et passende niveau. Når børnene løser udfordringen, giver det en succesoplevelse, der viser dem, at de er i stand til at overkomme udfordringer og øge deres kompetencer.
I hele den process er det vigtigt, at vi kan inkludere alle børn i klassen på trods af både forskelligheder og psykiske såvel som fysiske udfordringer. Det betyder at legene i HOPs database, altid kan tilpasses med nødvendige inklusionsmuligheder. Eksempelvis kan vi lave forløb med fokus på at inkludere to-sprogede elever eller elever, der er særligt utrygge ved at blive skubbet ud af deres comfort zone. Ligesom at vi i HOP sørger for at inkludere alle børn på lige fod, arbejder vi også på at skabe en kultur blandt børnene i klassen, hvor der er plads til alle. Målet er at skabe inkluderende børnefællesskaber, hvor alle børn har deltagelsesmuligheder uafhængigt af forskelligheder.

Trivselsarbejde i børnehøjde
I trivselsarbejdet er leg et særligt godt og brugbart redskab, når man har med børn at gøre. Vores forløb henvender sig hovedsageligt til børn i 0.-4. klasse, da leg er en god indgangsvinkel for børn i netop denne alder. Det er også vigtigt for børn i denne aldersgruppe at udvikle personlige, følelsesmæssige og sociale kompetencer, og at de får en øget oplevelse af, at være en del af et fællesskab. Vi arbejder desuden på at udvide vores legekatalog til de ældre elever med aktiviteter, som skaber et godt klassemiljø med plads til at finde sig selv som en del af fællesskabet.


Hvad kan HOP tilbyde jer?
De intensive forløb, vi selv kommer ud og udfører, vil som udgangspunkt vare fem dage, mandag til fredag, hvor vi bruger to timer (á 60 minutter) med klassen pr. dag - dette kan dog altid tilpasses skolens behov og ringetider, så det passer ind i de rammer, klassen allerede kender. Forløbet tager udgangspunkt i et møde med klassens lærer og/eller pædagog, hvor vi bliver klogere på klassens udfordringer. Ud fra dette, planlægger vi programmet med et tema for hver dag, som vil afspejles i dagens lege og refleksioner.
Vi står for det hele og medbringer alle materialer samt redskaber, der kan bruges til at understøtte det videre trivselsarbejde i klassen. Efter forløbets afslutning, står vi desuden til rådighed for en afsluttende samtale med klassens lærer og/eller pædagog.
Der er mulighed for at få målt klassens trivsel og relationer før og efter forløbet ved hjælp af redskabet KlasseTrivsel.
Med denne løsning sikrer vi jer et forløb af høj kvalitet med fokus på den specifikke klasse. Forløbet kick-starter en udviklingsproces i klassen og giver skolens personale inspiration til trivselsarbejde gennem leg.


Vi tilbyder også forløb, som klassens lærer og/eller pædagog selv kan stå for at udføre. Disse forløb vil som udgangspunkt have en varighed på tre måneder og indeholde en-to lege hver uge. Forløbene planlægges af HOPs legeeksperter på baggrund af et møde med klassens lærer og/eller pædagog, hvor vi bliver klogere på klassens udfordringer. Kort tid efter vil I få tilsendt et legeforløb, hvor legene er præsenteret. Forløbet indeholder guides, regler, materialelister, inklusionsmuligheder, refleksionsspørgsmål og den teoretiske baggrund for legene. Udover dette vil I også modtage vores plakat med klasseregler og vores tryghedskort, som bruges før legene for at sikre, at alle elever oplever det rette niveau af udfordring.
Denne løsning reducerer forberedelsestiden til trivselsarbejdet og giver jer mulighed for selv at arbejde med klassens trivsel over en længere, mindre intensiv periode. Det giver jer friheden til selv at beslutte, hvornår legene skal implementeres i klassen.

Sidst tilbyder vi også inspirationskurser for skolens lærere og skolepædagoger. Her vil I få besøg på skolen af to legeeksperter fra HOP. Legeeksperterne vil afholde et oplæg om de teorier og metoder, som vi bygger vores tilgang på, vores erfaringer med effekten af leg og vores bedste råd til hvordan I kan implementere HOPs legende tilgang og pædagogiske principper i praksis. I vil naturligvis også få mulighed for at stille spørgsmål og afprøve nogle af de lege, vi bruger mest.
Et sådant arrangement tager 2,5 time og kan gavne mange klasser, fordi hele skolens personale får inspiration til hvordan, man kan anvende leg som et redskab i arbejdet. Desuden vil I også modtage et hæfte, der indeholder nogle af HOP-teamets bedste råd og yndlingslege, som I kan bruge ude i klasserne. Hvis skolen har haft et HOP-forløb før kurset, vil vi tage udgangspunkt i erfaringerne fra dette.

Copyright © All Rights Reserved

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Accept